Turkey

Dreamy Cappadocia

“Traveling leads me to Cappadocia where i found my love” Hai năm liên tiếp mình quay lại Cappadocia, lần nào vùng đất thuộc Anatolia này cũng chiếm trọn tình cảm của mình. Lầ đầu đến Turkey, ngoài thong thả ở Istanbul mình ráng dành 2 ngày để đi Cappadocia nằm ở trung tâm Turkey. Nếu …