Romania

10+1 unique experiences you need to have (or avoid) in Balkans

Hé, đây là 1 post viết về những trải nghiệm mình trải qua ở Balkans. Như mình đã nhấn mạnh từ trước, Balkans cho mình ấn tượng rất lớn về 1 châu Âu rất khác, 1 châu Âu mà cách đây 2 năm chưa chắc mình từng hình dung tới. Nhưng cũng vì những đều …