Liechtenstein

Wealthy Liechtenstein

Quay trở lại hồi tháng 4 để mình giới thiệu 1 trong những tiểu quốc bé nhất thế giới nằm tại Châu Âu. Trong khối Schenghen ngoài Monaco, Vatican còn Công quốc Andorra, Cộng hoà San Marino và thân vương quốc Liechtenstein là 3 tiểu quốc ít người nhắc tới. Post này mình nói đến Liechtenstein tiểu quốc …